درباره ما

تیم نخاله بر، با هدف تسهیل در فرآیند جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی و آگاه سازی شهروندان نسبت به قوانین شهرداری و ارائه خدمت در این خصوص و همچنین اشتغال زایی و کسب درآمد حلال از سال 1399 با راه اندازی این سایت شروع به کار نمود.

پیشنهاد می شود که یا از طریق ما و همکاران ما اقدام به حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی نمایید و یا اگر قصد دارید شخصا این کار را انجام دهید، حتما از طریقی آدرس محل مقرر در شهر خود را پیدا نموده و نخاله ها را به آن محل انتقال دهید.